vrijdag 27 juni 2014

Communicatie is het toverwoordEen relatie onderhouden is voor velen een uitdaging. Dokter Alfons Vansteenwegen, relatiegoeroe, weet dat als geen ander. Hij maakte er zijn professie van, als relatietherapeut hielp hij honderden stellen bij het vinden van oplossingen. Met zijn boek 'Liefde is een werkwoord' biedt Vansteenwegen een zelfhulpgids op het gebied van relatieproblemen aan stellen die het zonder professionele hulp willen aanpakken. Kunnen we die kennis ook gebruiken bij het onderhoud van onze werkrelaties?

"Het is belangrijk oog voor elkaar en elkaars behoeften te hebben"


In uw boek heeft u het over zakelijke en intieme relaties. Wat is het verschil?
"Het onderscheid tussen zakelijke en intieme relaties zit hem in het doel van de relatie. Een intieme relatie wordt gekenmerkt door het feit dat het doel van de relatie in de relatie zelf zit. Mensen zijn samen om het samenzijn, omdat ze het fijn vinden bij elkaar in de buurt te zijn. Anderzijds werken twee mensen meteen zakelijke relatie samen aan een gezamenlijk doel dat buiten de relatie ligt. Elke huwelijksrelatie heeft naast intieme ook zakelijke kanten, zoals inkomen, het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Het is nu moeilijk denkbaar, maar vroeger had het huwelijk meer zakelijke kanten en veel minder intieme. Bij het moderne huwelijk, het ‘vriendschapshuwelijk’, is de nadruk meer komen te liggen op intimiteit.”

En hoe zit dat bij de verschillende relaties op de werkvloer?
“Een werkrelatie zou per definitie een zakelijke relatie moeten zijn. Er wordt gezamenlijk gestreefd naar één hoofddoel; de best mogelijke resultaten behalen voor de organisatie. Natuurlijk zijn er wel eens momenten dat er persoonlijke dingen en gevoelens met elkaar uitgewisseld worden. Na verloop van tijd verschuift een zakelijke relatie vaak steeds meer naar een intieme relatie en niet zelden ontstaat er zelfs een liefdesrelatie. Dat is ook niet vreemd wanneer je bedenkt dat mensen per week vaak meer uren met collega’s doorbrengen dan met hun eigen partner of vrienden.”

Kan dat dan geen kwaad?
“In principe niet, goede relaties kunnen het volbrengen van de werktaken juist gemakkelijker en leuker maken. Wel is het zaak om de gestelde doelen blijvend in het oog te houden. In het begin zijn die vaak duidelijk, maar na verloop van tijd kan de relatie zelf meer op de voorgrond komen te staan. Daar kan de effectiviteit van de werkrelatie onder lijden. Met name bij ongelijkwaardige werkrelaties is het daarnaast belangrijk een goede ruil te hebben. Er dient een balans te zijn tussen de investeringen en opbrengsten van beide partijen.Net als bij een huwelijksrelatie overigens. Als een van beiden het gevoel krijgt dat er geen eerlijke ruil is, zal dat de relatie bemoeilijken of opbreken. Om dat te voorkomen is het belangrijk om daarbij het aangaan van de relatie meteen duidelijke afspraken over te maken en deze goed te blijven bewaken.”

Hoe kun je je werkrelaties goed onderhouden?
“Communicatie is het toverwoord. Zijn er storingen in de communicatie of irritaties? Pak ze meteen aan! Bespreek het met de persoon in kwestie en geef daarbij concreet en met respect aan waar het over gaat. Op die manier kan de ander ook zijn of haar zienswijze op tafel leggen en kun je samen tot een oplossing komen. Daarnaast is het belangrijk oog voor elkaar en elkaars behoeften te hebben, zodat je daar binnen jouw mogelijkheden aan tegemoet kunt komen. Daarvoor is het belangrijk om te blijven communiceren. Kom dus ook op tijd voor jezelf en jouw behoeften op. Een relatie is in balans wanneer er ruimte is voor beiden.”

Kunnen we bij het onderhoud van onze werkrelaties nog wat leren van liefdesrelaties?
“Zeker. Binnen een liefdesrelatie heb je veel voor elkaar over, je wilt er echt iets van maken. Niet omdat je ervoor beloond krijgt, maar omdat je dat vanuit jezelf wilt. Dit kan voor een organisatie interessant zijn. Een werknemer die vanuit zichzelf enthousiast en gemotiveerd is het bedrijf goed te laten draaien, zal veel meer produceren dan iemand die naar zijn werk gaat omdat het moet. Andersom kan men aspecten van de werkrelatie ook gebruiken bij het onderhoud van liefdesrelaties. In mijn praktijk heb ik behoorlijk wat stellen voorbij zien komen die veel van elkaar houden maar in chaos leven. Deze mensen zouden baat hebben bij een heldere taakomschrijving, duidelijkheid over elkaars verwachtingen en het scherpstellen van elkaars verantwoordelijkheden. En, zoals ook bij een goede werkrelatie, bij het regelmatig houden van een evaluatiegesprek.”


Tekst en illustratie: Gerjanne van Oort
Beeldbewerking: Cebine Nieuwenhuize

Geen opmerkingen:

Een reactie posten