woensdag 17 december 2014

En nu ga ik….Het einde van het jaar nadert. Traditioneel voor velen van ons het moment om terug te kijken en met voornemens het  nieuwe jaar in te gaan. Menigeen herkent de ervaring dat die voornemens na verloop net zo kunnen verdwijnen als sneeuw voor de voorjaarszon.
De feestdagen die in staat stellen om vanuit een ander perspectief het leven dat je leidt te bekijken en ruimte laat om hetgeen je ontdekt of ervaart eens te overdenken.
De inzichten die je opdoet kunnen je laten concluderen dat je zaken wilt veranderen

Maar vaak blijken de voornemens om veranderen niet bestand tegen de 'druk van buitenaf' die weerhoudt of op andere wijze demotiveert. Zo blijft het voornemen zonder vervolgactie of volhard je (om welke reden dan ook) niet in de realisatie ervan en voor je weet is alles weer bij het oude.

De vraag die ik me stel is hoe het komt dat dit voor velen van ons een zo bekend scenario is.
In antwoord daarop kom ik vooralsnog niet verder dan het alom bekende 'doelen stellen'. “Duhuh” denk ik dan, "lekker een open deur intrappen".
Maar als ik dan toch even door die open deur naar binnen kijk dan voelt, ondanks dat de betekenis van de woorden dicht bij elkaar ligt, voornemen heel anders dan doel.
Net zoals een idee iets anders is dan een plan.
 
Een doel is voor mij concreter, tast- en haalbaar, en zet me aan tot actie.
Ik moet keuzes maken en plannen wat ik moet gaan doen en het behalen van resultaat geeft me voldoening wat motiveert om te volharden. Belangrijk dus dat ik mijn voornemen naar doelen weet te vertalen.
Doelen waarvan ik weet dat ik ze wil bereiken en die geen excuus zijn om te ontwijken wat ik eigenlijk aan zou moeten gaan. Doelen die voor mij niet per definitie meetbaar hoeven te zijn in bijvoorbeeld cijfers, geld of klassering.
 
Het bereiken van een doel kan simpelweg ook een voldaan rustig gevoel, of juist energie geven en inspireren om voor het volgende te gaan. Anders gezegd, doelen die me 'zin' geven om verder te gaan, te ontdekken, te ontwikkelen, of juist het leven (al dan niet met tussentijdse aanpassingen) te blijven leven zoals ik het leef.

Het bovenstaande gaat slechts over één aspect van doelen. Want uiteraard hebben we in relatie tot onze persoonlijke doelen te maken met allerlei doelen van, en in onze omgeving. Doelen die zo verschillend zijn als de mensen en organisaties die ze nastreven.

Deze editie van Timmer laat een paar van hun de ervaringen op dat gebied delen.
Lees ze en doe je voordeel ermee als je er wat mee kunt.
En mocht dat laatste het geval zijn, dan heb ik één van mijn doelen bereikt


Hans Klijntjes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten